Vaalit -demokratian voitto

Viime viikot media on ollut täynnä kunnallisvaaliasiaa, joidenkin mielestä ehkä jo liikaakin. Vaaliväittelyt TV:ssä ovat olleet valitettavasti päälle puhumista ja omien teemojen toistelua sen sijaan, että puolueiden edustajat olisivat aidosti yhdessä pohtineet, miten kunnissa pitäisi tulevaisuutta r Lisää

Jag är stockholmsbo – olen tukholmalainen

Kesken kevään tulon, muuttolintujen saapumisen, ruohon vihertymisen meidät suomalaiset saavutta tieto halpamaisesta teosta keskellä Tukholmaa. Ei voi olla vielä varma siitä onko uhrien  joukossa suomalaisia, vaikkapa pälkäneläisiä. Tukholmassa asuu ja tekee työtään runsaasti suomalaisia. Vastaavaa t Lisää

Kunta ja kulttuuri

Huomenna vietetään kuntien kulttuuripäivää. Hyvinvoinnin ja terveydenkin kannalta kulttuurilla on suuri merkitys. Kunnat ovat vuosia rahoittaneet lasten nuorten musiikkiopetusta, teatteriharrastuksia ja taideopintojakin. Ilman panostuksia kulttuurin meillä olisi syrjäytyneitä ihmisiä paljon enemmän. Lisää

Mistä sotessa on kyse?

Toistakymmentä vuotta Suomeen on puuhattu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Uudistuksen syinä ovat kustannusten kasvu, maan velkaantuminen, vaikeudet päästä nopeasti  lääkäriin  silloin kun on tarve ja väestön terveyserojen lisääntyminen. Nykyisessä järjestelmässä palveluiden järjestäminen o Lisää

Joukkoliikennettä tarvitaan maaseudullakin

Edessä on maakuntauudistus, johon liittyy myös sosiaali- ja terveydenhuolloin uudistus. Eräs keskeinen asia on nykyisen palveluverkon arviointi eikä tarvitse ole kummoinenkaan profeetta kun voi väittää, että tulevaisuudessa palveluja ei enää saa kaikissa niissä pisteissä, missä niitä on vielä tarjol Lisää

Mahdollisuuksien tasa-arvoa

Suomen perustuslain 6§:ssä määritellään kaikki suomalaiset yhdenvertaisiksi. Määritelmään kuuluu peruspalvelut, koulutus- ja sote-palvelut.  Suomessa on satoja vuosia ymmärretty koulutuksen tärkeys, siksi kansamme yleissivistys ja lukutaito ovat maailmassa huippuluokkaa. Suomessa on korkeatasoinen k Lisää

Pieni kunta ja maakuntauudistus

Kuntaliitosten aikaan toistuvasti esitettiin huoli siitä, että jos isompi kunta keskittää palvelunsa niin  pienellä kunnalla ei ole paljonkaan vaikutusvaltaa kun valtuustossa on vain muutama oma  edustaja. Valmisteilla olevassa maakuntauudistuksen yhteydessä on mielessäni käynyt toistuvasti se, mite Lisää

Vanhojen palvelut tulevaisuudessa

Ilmassa on aitoa huolta siitä, miten vanhuspalvejut tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Erityistä huolta on siitä, miten runsaasti apua ja tukea saavat vanhat selviävät kodeissaan. Uuden vanhuspalvelulain mukaan laitoshoidosta pyritään pääsemaan eroon, mutta korvaavaksi palvelumuodoksi kuntiin syn Lisää

Kunta on yhteisö, ei firma

Viime vuosina on paljon puhuttu julkisen talouden vaikeuksista. Isänmaan velkaantumisen myötä myös kuntien taloustilanne on kiristynyt. Leikkaukset ja säästöt ovat olleet paljon  esillä. Kymmenkunta vuotta sitten alkoi kuntien lukumäärän väheneminen, koska yhä useampi kunta joutui talousvaikeuksiin. Lisää

Liike on lääke moneen

Liikunnan positiivisista terveysvaikutuksista on kertynyt paljon tutkimustietoa. Enää ei voi kyseenalaistaa liikkunnan merkitystä terveyden edistämisessä.  Kaikki ikäluokat hyötyvät liikunnasta. Tuoreissa tutkimuksissa on tullut esiin se, että lasten liikkuminen on vähentynyt merkittävästi. Lasten j Lisää