Terveyden edistäminen kunnan ja kuntalaisen yhteinen asia

Kunnat ovat laatineet jo kahdesti sähköisen  ns hyvinvointikertomuksen, jossa on paljon tietoa kuntalaisten terveydenhuollosta ja elintavoistakin. Kunnanvaltuustot ovat käsitelleet näitä kertomuksia, mutta sen jälkeen jälkeen niiden käyttö on jäänyt melko vähäiseksi. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kuntien tehtävä edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia korostuu, se on nyt lakiesityksessä  selkeästi määritelty kunnan tehtäväksi. Valtio osoittaa jatkossa n. 200milj € vuodessa erityisvaltionapuina  niille kunnille, jotka ovat hoitaneet tehtävänsä hyvin. Tämä valtionosuus on n. 1% kaikista sote-menoista.

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen vastuu siirtyykin kunnilta maakunnille ja sairaanhoidon kulut korvaa jatkossa valtio, niin on kiistatta kunnan etu, että sen asukkaat voivat hyvin ja ovat mahdollisimman terveitä. Maakunnatkin ovat vastuussa terveyden edistämisestä, mutta vaikuttavat toimenpiteet tapahtuvat ihmisten arjessa ja kunnan toiminnassa.

Kunnassa kannattaa panosta liikuntatiloihin, kuten Pälkäneellä on tehty. Kouluruokailun sisältö ei ole yhdentekevä asia, sen pitäisi olla ravitsevaa ja terveellistä; luulen että omavalmisteinen ruoka päihittää einekset. Kouluissa pitää liikkua yhtä säännöllisesti kuin syödään, liikunta- ja ruokatunti ovat lähellä toisiaan terveyden näkökulmasta. Savuttomuus ja päihteettömyys ovat teemoja, joita kunnan tulee  pitää yllä kaikessa toiminnassaan. Erityisen tärkeää tämä yläaste-ja lukioikäisten keskuudessa.  Liikkennesuunnittelussa tulee panosta turvallisuuteen esim pyöräteitä rakentamalla. Kaavateiden hyvä talvihoito vähentää tapaturmaisia kaatumisia jne. Luettelo on pitkä, joten tehtävää riittää.

Jatkossa kaikessa kunnan päätöksenteossa tulee tehdä ennakkoarvio päätöksen merkityksestä myös kuntalaisen terveyden kannalta. Terveydenedistämisestä pitäisi tulla mieluimmin  tapa ajatella ja päättää kuin  vain raportotointitapa annetusta tai saadusta hoidosta . Tähän uudet kunnat tullaan lailla  velvoitettmaan.

Niilo Tarvajärvi aikoinaan totesi ohjelmansa päätteeksi: – ylös, ulos ja lenkille. Viisaasti sanottu.  Näillä sanoilla menemme kohti uutta sote-maailmaa. Vastuu on meillä jokaisella kuntalaisella mutta myös kotikunnillamme. Kyse on meidän kaikkien yhteisestä asiasta. Hoidetaan tämä homma kotiin!

Kommentointi on suljettu.