Vanhojen palvelut tulevaisuudessa

Ilmassa on aitoa huolta siitä, miten vanhuspalvejut tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Erityistä huolta on siitä, miten runsaasti apua ja tukea saavat vanhat selviävät kodeissaan. Uuden vanhuspalvelulain mukaan laitoshoidosta pyritään pääsemaan eroon, mutta korvaavaksi palvelumuodoksi kuntiin syntyy kaiken aikaa lisää tuettuja palveluasumisen yksiköitä, Pälkäneelläkin on ainakin yksi tällainen rakenteilla. Tuetussa asumisessa apua saa, mutta kuitenkin tavoitteena on kuntalaisen itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen mahdollisimman pitkään. Onneksi ne ajat alkavat ohi, kun vanhat ja sairaat makaavat kolmen hengen ahtaissa huoneissa ilman yksityisyyttä. Muistisairaat vanhukset ovat oma erityisryhmänsä, joiden yksin kotona selviäminen on useimmiten mahdotonta. Arvioini mukaan tämä ryhmä on se, joita varten laitoshoitoa tarvitaan jatkossakin.

Kotona selviämiseen nykyajan tietotekniikka on tuonut paljon hyviä ratkaisuja. Pälkäneen valokaapelihanke on tämänkin vuoksi hyvä asia. Hämeenlinnassa on käytössä Minun terveyteni- tietokonesovellus, jonka suurin yksittäinen käyttäjäryhmä ovat vanhukset. Yhä enemmän vanhoilla ihmisilläkin on kokemusta ja osaamista tietotekniikassa, joten yhteydenpito vanhuspalveluiden tuottajiin onnistuu helposti. Internet-puhelut ( facetime ym.) ovat jo arkipäivää. Kansalaiset pitävät näköyhteyttä omaisiinsa, jotka asuvat toisella puolella maapalloa. Miksi ei sitten saman kunnan asukkaisiin tai maakunnan palveluja tuottaviin? Muistisairaus on luonnollinen este tämän palvelun käyttöön.

Valmisteilla olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen siirtyy maakunnalle. Maakunnan pitää vajaan kahden vuoden sisällä suunnitella miten vanhuspalvelut järjestetään ja tuotetaan. Tähän liittyy myös nykyisten vanhainkotien muuttuminen asumisyksiköiksi. Pirkanmaan valmistelussa tästä ei ole vielä yksityiskohtaisia suunnitelmia. Periaatteena pitäisi kuitenkin olla lähipalvelut myös vanhuspalveluissa. Nyt laitoksissa olevien vanhojen pitäisi saada jatkaa asumistaan omassa kunnassaan eikä siirtyä maakunnan muihin toimipisteisiin ellei sitä itse toivo.

 

Kommentointi on suljettu.