Mahdollisuuksien tasa-arvoa

Suomen perustuslain 6§:ssä määritellään kaikki suomalaiset yhdenvertaisiksi. Määritelmään kuuluu peruspalvelut, koulutus- ja sote-palvelut.  Suomessa on satoja vuosia ymmärretty koulutuksen tärkeys, siksi kansamme yleissivistys ja lukutaito ovat maailmassa huippuluokkaa. Suomessa on korkeatasoinen koulutusjärjestelmä, joka tarjoaa kaikille mahdollisen opintien. Kuulun itsekin siihen vaatimattomista lähtökodista ponnistaneiden ryhmään, joka kiitos maamme koulutusjärjestelmän saavutti unelma-ammattinsa ja erikoisalansa. Kouluajan alussa jo varhain ymmärsin, että se on minusta kiinni hoidanko kouluasiat hyvin ja olenko valmis opiskelemaan. Olimmehan me Kangasalan yhteiskoululaiset valmiita opiskelemaan, jopa 46 oppilaan luokissa ilman omaa luokkatilaa, koska useimmilla meistä oli tavoitteita. 1970-luvulla oli mahdollista edetä akateemiselle uralla, niin se on nykyaikanakin ja vielä paljon paremmin tuettunakin.  Julkinen keskustelu koulutusleikkauksista on johtanut siihen, että unohdetaan mistä on tultu ja että suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa kosolti mahdollisuuksia, kunhan niihin vain tartutaan. Suomalainen koulutusjärjestelmä ei ole kriisissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kuuluu syrjäytymisen estäminen. Kunnissa on ja sinne myös jää varhaiskasvatuksen vastuu. Tasokas varhaiskasvatus edistää tutkitusti koulumenestystä. Nykyjärjestelmässä varhaiskasvatusta tarjotaan kaikille lapsille ja se on erittäin hyvä asia. Pälkäneellä on vuosia tehty perhetyötä, jonka avulla tuetaan erityisesti sellaisia perheitä, joiden elämänhallinta ja arki eivät ole kohdallaan. Erityisesti tällaisten perheiden lapset tarvitsevat varhaiskasvatusta. Mahdollisuuksien yhdenvertainen tarjoaminen toimii. On lasten ja myös yhteiskunnan hyöty, että elämän alkuvaiheessa saa tukea kasvuun ja kehittymiseen ja että se on taloudellisestikin mahdollista myös vähävaraisille. Perheiden ja kasvatuksen sekä opetuksen ammattilaisten pitää muodostaa kumppanuus, jonka avulla tuetaan ja kannustetaan lapsen kasvua. Erityisen tärkeä on saada lapsi ja nuori vakuuttumaan siitä, että mahdollisuuksia on paljon, mutta oleellista on tehdä itse valintoja ja ponnistella toivomaansa suuntaan. Lapsi ja nuori tarvitsee kannustusta ja hänen tekemisensä pitää kiinnostaa vanhempia. Lasta ja nuorta pitää kannustaa ottamaan vastuuta omasta tekemisestään ja erityisesti epäonnistumisen hetkellä tarvitaan tukea. Ei muuta kuin uusi yritys, aina on  mahdollisuuksia. Kunnalla on päävastuu näiden mahdollisuuksien ,erityisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisessä.

Kommentointi on suljettu.