Joukkoliikennettä tarvitaan maaseudullakin

Edessä on maakuntauudistus, johon liittyy myös sosiaali- ja terveydenhuolloin uudistus. Eräs keskeinen asia on nykyisen palveluverkon arviointi eikä tarvitse ole kummoinenkaan profeetta kun voi väittää, että tulevaisuudessa palveluja ei enää saa kaikissa niissä pisteissä, missä niitä on vielä tarjolla. Mikäli vanha ihminen ei selviä enää omassa kodissaan, niin siis tarkoittaa muuttoa tuettuun palveluasumisyksikköön, mikä ei välttämättä sijaitse samalla kylällä missä on tottunut asumaan. Vaikka hyvin monilla onkin oma kulkuneuvo, niin iän myötä ajokyvyn heikentyessä on turvauduttava muiden kyyteihin. Jos puoliso on laitoshoidossa etäällä kotoa, niin toisen on vaikea päästä vierailulle, jos ei ole kulkuneuvoa. Lapset tarvitsevat kuljetusta kouluun talviaikana, mutta kaikilla reiteillä ei ole mahdollisuutta ottaa muita kuin koululaisia kyytiin. On laajasti tiedossa, että Suomi muuttaa kaupunkeja kohti. Elämän tyyli ja palvelutarve ovat siihen johtamassa. Maaseudulla tulee jatkossakin asumaan osa väestöstä. Perustuslain mukaan suomalaiset ovat yhdenvertaisia, joten maakylissä asuville  tulee järjestää joukkoliikenneyhteyksiä asiointia varten. On kaksi periaatteellista mahdollisuutta: joko kuljetetaan palvelut pyörillä asiakkaille tai asiakkaat palveluiden piiriin. Monissa tapauksissa jälkimmäinen vaihtoehto voi olla parempi, kun lääkäri- ja kauppareissulla tapaa myös muita ihmisiä.  Joukkoliikeenteen järjestäminen kuuluu kunnan elinvoimatekijöihin ja sitä tarvitsee kaikenikäiset. Maakunnan valmistelussa tulee joukkoliikenne pitää mielessä. Kunnassakin tulee ottaa asia huomioon strategisessa suunnittelussa ja varautua myös taloudellisesti tukemaan joukkoliikennettä. Joukkoliikennettä tarvitaan kylien välillä ja myös Onkkaalan taajamassa. Kuljetustarpeet olisi hyvä kartoittaa vaikkapa yhdessä Teknillisen korkeakoulun logistiikka-asiantuntijoiden kanssa ja laatia erillinen kehittämissuunnitelma. Kahden tai kolmen vuosikymmenen kuluttua robottiautot hoitavat kuljetukset, joten silloin tämä on helpompi järjestää. Joukkoliikennettä tarvitsevat myös nuoret erityisesti viikonloppuisin. Sekin tarve tulisi aidosti kartoittaa ja tehdä suunnitelma palvelun järjestämiseksi.

 

Kommentointi on suljettu.