Vaalit -demokratian voitto

Viime viikot media on ollut täynnä kunnallisvaaliasiaa, joidenkin mielestä ehkä jo liikaakin. Vaaliväittelyt TV:ssä ovat olleet valitettavasti päälle puhumista ja omien teemojen toistelua sen sijaan, että puolueiden edustajat olisivat aidosti yhdessä pohtineet, miten kunnissa pitäisi tulevaisuutta ryhtyä rakentamaan. Liian vähän on pohdittu sitä, mitä kunnat ovat ja mitä niiden tulee tehdä kun monilta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen maakunnille.

On erinomainen asia, että neljän vuoden välein kuntalaiset pääsevät antamaan arvionsa, ovatko päättäjät vieneet kuntaa haluttuun suuntaan vai tarvitaanko muutosta. Tätä arvioinnin mahdollisuutta mahdollisimman monen pitäisi käyttää. Nykyaikana on paljon helpompaa käydä lukemassa toimielinten päätöksiä, joten kuntalaiset voivat olla  paremmin selvillä, mitä kunnassa tapahtuu. Toivon, että tulevalla valtuustokaudella kuntalaiset perehtyisivät yhä enemmän kunnan päätöksiin ja olisivat aiempaa enemmän  yhteydessä luottamushenkilöihin. Kunnan tulee aiempaa enemmän kertoa toiminnastaan kuntalaisille eri tavoin. Osallistaminen niin päätösten valmisteluun kuin päätöksentekoonkin on keskeinen teema tulevassa maakuntamallissa, sitä sen pitää olla myös peruskunnissa. Nuorten ääni pitää saada paremmin kuuluviin, vanhusneuvostothan kunnissa jo ovatkin.

Kunnissa on siis työkalut siihen, että kuntalaiset ja heidän valitsemansa päättäjät voivat yhdessä kehittää asuinkuntaansa. Näitä työkaluja pitää vain käyttää. Ne ajat ovat ohi, jolloin vain muutama kunnanisä omassa piirissään teki päätöksiä ja niiden taakse sitten hankittiin muut päättäjät tavalla tai toisella. Hyvä veli- verkostot ovat muuttumassa monipuoliseen verkottumiseen ja avoimeen keskusteluun.  Osaaminen ja kokemus yhdistetään saman päämäärän toteuttamiseen myös eri mielipiteet sallien. Kunnat ovat maamme julkisen hallinnon perusyksikköjä ja demokratian kehtoja. Huomenna vaaliuurnilla jokaisen pitää tehdä sellaisia valintoja, jotka edistävät demokratiaa. Tulevaisuuden päättäjän tulee kyetä tekemään kaikkien kanssa  yhteistyötä, olemaan sopuisasti eri mieltä, pystyä rakentavaan ja toista kunnioittavaan vuorovaikutukseen sekä ennen kaikkea ajatella vahvasti tulevaisuuteen suuntautuen. Päättäjän pitää kunnioittaa demokratiaa vaikka se joskus tarkoittaisikin, että asiat eivät etene niin nopeasti kuin toivoisi. Päättäjä ei voi olla omalla asiallaan.

Pälkäneen ehdokaslistoista löytyy varmasti 27 kpl näitä tulevaisuuden päättäjiä. Toivotaan, että mahdollisimman moni käyttää huomenna äänioikeutettaan, mikä sekään ei ole itsestään selvyys suurimmassa osassa maailmaa. Vaalit ovat toistuvasti demokratian voitto, siksi vaalipäivä onkin liputuspäivä.

Pälkäneellä ehdokkaita asettaneet puolueet järjestävät yhteiset vaalivalvojaiset, mikä on erinomainen esimerkki siitä, että paikalliset puolueet tekevät yhteistyötä ja aikovat sitä jatkaa tulevalla vaalikaudellakin. Tällainen yksituumaisuus on kunnan ja kuntalaisten kannalta erinomainen asia. Tältä pohjalta päästään varmaan nopeasti laatimaan kunnalla strategiaa tulevalle kaudelle ja sitä täydennetään koko valtuustokauden ajan.

Uurnilla tavataan!

Kommentointi on suljettu.