Rainer Zeitlin

avatar
Kuvaus:

Kirjoittajana Rainer Zeitlin:
 • Mahdollisuuksien tasa-arvoa

  Suomen perustuslain 6§:ssä määritellään kaikki suomalaiset yhdenvertaisiksi. Määritelmään kuuluu peruspalvelut, koulutus- ja sote-palvelut.  Suomessa on satoja vuosia ymmärretty koulutuksen tärkeys, siksi kansamme yleissivistys ja lukutaito ovat maailmassa huippuluokkaa. Suomessa on korkeatasoinen k

 • Pieni kunta ja maakuntauudistus

  Kuntaliitosten aikaan toistuvasti esitettiin huoli siitä, että jos isompi kunta keskittää palvelunsa niin  pienellä kunnalla ei ole paljonkaan vaikutusvaltaa kun valtuustossa on vain muutama oma  edustaja. Valmisteilla olevassa maakuntauudistuksen yhteydessä on mielessäni käynyt toistuvasti se, mite

 • Vanhojen palvelut tulevaisuudessa

  Ilmassa on aitoa huolta siitä, miten vanhuspalvejut tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Erityistä huolta on siitä, miten runsaasti apua ja tukea saavat vanhat selviävät kodeissaan. Uuden vanhuspalvelulain mukaan laitoshoidosta pyritään pääsemaan eroon, mutta korvaavaksi palvelumuodoksi kuntiin syn

 • Kunta on yhteisö, ei firma

  Viime vuosina on paljon puhuttu julkisen talouden vaikeuksista. Isänmaan velkaantumisen myötä myös kuntien taloustilanne on kiristynyt. Leikkaukset ja säästöt ovat olleet paljon  esillä. Kymmenkunta vuotta sitten alkoi kuntien lukumäärän väheneminen, koska yhä useampi kunta joutui talousvaikeuksiin.

 • Liike on lääke moneen

  Liikunnan positiivisista terveysvaikutuksista on kertynyt paljon tutkimustietoa. Enää ei voi kyseenalaistaa liikkunnan merkitystä terveyden edistämisessä.  Kaikki ikäluokat hyötyvät liikunnasta. Tuoreissa tutkimuksissa on tullut esiin se, että lasten liikkuminen on vähentynyt merkittävästi. Lasten j

 • Terveyden edistäminen kunnan ja kuntalaisen yhteinen asia

  Kunnat ovat laatineet jo kahdesti sähköisen  ns hyvinvointikertomuksen, jossa on paljon tietoa kuntalaisten terveydenhuollosta ja elintavoistakin. Kunnanvaltuustot ovat käsitelleet näitä kertomuksia, mutta sen jälkeen jälkeen niiden käyttö on jäänyt melko vähäiseksi. Maakunta- ja sote-uudistuksen my